Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Β&Μ Architecture & Design

 

Το αρχιτεκτονικό γραφείο «Β&Μ Architecture & Design» παρέχει υπηρεσίες στον τομέα των αρχιτεκτονικών μελετών και επιβλέψεων, σε διάφορους τομείς και κλίμακες έργων, Έχει κερδίσει την εκτίμηση στο χώρο καθώς το έργο του χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, ιδιαίτερη ικανότητα επίλυσης σύνθετων έργων, συνέπεια και αξιοπιστία. Στόχος μας πάντα οι λύσεις μας να διαθέτουν ταυτότητα, λειτουργικότητα και πρωτοτυπία, με απώτερη επιδίωξη να ξεπερνάμε κάθε προσδοκία και ταυτόχρονα να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας. Το στόχο αυτό τον επιτυγχάνουμε μένοντας πιστοί στην ποιότητα. Η δουλειά μας καλύπτει ένα μεγάλο εύρος του design σε κτίρια κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων καθώς και αναπλάσεων χώρων του αστικού ιστού. Προσφέρουμε ισχυρή τεχνογνωσία και συνεργαζόμαστε πάντοτε με πεπειραμένους σύμβουλους μηχανικούς.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο «Β&Μ Architecture & Design» δραστηριοποιείται στο χώρο της μελέτης και κατασκευής, προσφέροντας υπηρεσίες ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής μελέτης, επίβλεψης και εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων. Βασική προτεραιότητά μας για την ολοκλήρωση κάθε έργου είναι η υποστήριξη του με ολοκληρωμένη μελέτη και επίβλεψη σε όλα τα στάδια:

1. Προμελέτη Στο στάδιο αυτό διερευνούμε την καλύτερη δυνατή λύση λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε έργου και κάθε πελάτη.

2. Οριστική μελέτη Στο στάδιο αυτό ετοιμάζουμε ολοκληρωμένη σειρά σχεδίων που πληρούν όλες τις προδιαγραφές για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

3. Μελέτη εφαρμογής Κάθε φάση κατασκευής του έργου υποστηρίζεται σχεδιαστικά με κατασκευαστικές λεπτομέρειες, λύσεις εσωτερικής και εξωτερικής διακόσμησης και προτάσεις κατάλληλων υλικών, ώστε να εξασφαλίζεται ο συνδυασμός ποιότητας και αισθητικής.

4. Κατασκευή Το γραφείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην πλήρη και ποιοτική αρχιτεκτονική μελέτη, όσο και στην ουσιαστική επίβλεψη κατά τη φάση κατασκευής. Αναλαμβάνουμε τον πλήρη προϋπολογισμό του έργου και την επισταμένη παρακολούθηση της οικοδομής από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σε συνεργασία με εξειδικευμένα και αξιόπιστα συνεργεία.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν την Αρχιτεκτονική μελέτη, διακόσμηση, επίβλεψη και τον πλήρη συντονισμό και κατασκευή των οικοδομικών εργασιών μέχρι και την συντήρηση του αποπερατωμένου έργου (after sales service), μία νέα υπηρεσία που προσφέρει το Γραφείο στους πελάτες του. Πρόσθετες προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν την Τακτοποίηση αυθαιρεσιών με το Ν.4178/2013, την Έκδοση Βεβαίωσης Νομιμότητας για το ακίνητό σας (Βεβαίωση Ν.4178/2013), την ένταξη της οικίας σας – για ενεργειακή αναβάθμιση & ανακαίνιση με επιδότηση έως 70% - στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’οίκον», την Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, την Τοπογραφική αποτύπωση των οικοπέδων – αγροτεμαχίων σας, την Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης Δημοσίων Έργων.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΡΧΙΚΗ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ LINKS | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ